O FIRMIE PLAST-DREW2016-12-05  
Firma rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1990 roku w miejscowości pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą w Wolsztynie przy ulicy Sadowej 110
pod nazwą "Sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych".

Właściciele firmy to Bożena i Zygmunt Rozynek.

We wrześniu tego samego roku firma została przeniesiona na ulicę Przemysłową 7 na terenach WZGS-ów.

Zmiana siedziby nastąpiła po 3 latach i w lutym 1993 roku została przeniesiona na ul. Przemysłową 9 na tereny Rejonu dróg.

W grudniu 1994 roku rozpoczęto budowę sklepu oraz hali magazynowej przy ulicy Przemysłowej 6 a w lutym 1995 roku firma została przeniesiona na nowe miejsce.

Zmieniła także nazwę na Plast-Drew. Sklep kilkakrotnie powiększano, w roku 1998 utwardzony został plac a w roku 2000 dobudowano także piętro i zmieniono elewację.